Szkolenia online

Nasze szkolenia online to mieszanka różnych form pracy zdalnej: warsztatów online z trenerami, materiałów szkoleniowych, zadań do samodzielnej realizacji i innych aktywności. Każde szkolenie to przemyślany, ciekawy i skuteczny proces szkoleniowy.

PlayPlatforma

Projektowanie szkoleń
e-learningowych

Szkolenie przeznaczone dla trenerów wewnętrznych oraz ekspertów merytorycznych, którzy opracowują materiały szkoleniowe online dla swojej organizacji oraz współpracują z wewnętrznymi i zewnętrznymi projektantami rozwiązań e-learningowych.

PlayPlatforma

Projektowanie i realizacja szkoleń zdalnych

Szkolenie dofinansowane w ramach projektu  Działania 2.21 PO WER wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 poprzez realizację usług rozwojowych wspierających zdobycie, uzupełnienie lub aktualizację następujących kompetencji, kwalifikacji lub części kwalifikacji.