Narzędzia Menadżera

W naszej Bibliotece szkoleń gotowych opublikowaliśmy właśnie „Narzędzia Menadżera.”

Wiesz kim był Henri Fayol?
To, urodzony w 1841 roku, francuski inżynier, absolwent szkoły górniczej w St. Etienne. Przez wiele lat był związany zawodowo z kilkoma kopalniami. Na przełomie XIX i XX wieku zainteresował się problematyką zarządzania organizacjami. To on wyróżnił 5 podstawowych funkcji zarządzania, którymi posługujemy się do dziś. Opublikował
je w swojej książce w 1909 roku.Dla współczesnych menadżerów, wyzwaniem w korzystaniu z tej wiedzy, jest fakt, że przez te przeszło 100 lat wiele się zmieniło. Nasze przedsiębiorstwa różnią się od tych
z początku XX wieku, a próbujemy zarządzać nimi posługując się tym samym modelem.Jednak, Henry Fayol walczył też z założeniem, że liderem trzeba się urodzić. I o ile, model zarządzania uznajemy za przestarzały, o tyle zgadzamy się z nim co słuszności podważenia tezy dotyczącej predyspozycji.

Jesteśmy przekonani, że we współczesnych przedsiębiorstwach liderem, kierownikiem, menadżerem może stać się każdy z nas. I choć nie każdy z nas rodzi się z odpowiednimi kompetencjami, to każdy może je rozwinąć.

„Narzędzia menadżera”
Dlaczego w ogóle piszemy, o żyjącym przeszło sto lat temu francuskim ekonomiście?
Ponieważ doskonale rozumiemy te wyzwania i chcąc je zniwelować, zaprosiliśmy do współpracy ekspertów i opracowaliśmy szkolenie dla menadżerów.
Chcemy, omawiając konkretne sytuacje, dać im narzędzia, które:
– ułatwią współpracę z zespołem;
– pozwolą na wdrożenie konkretnych narzędzi w sytuacjach zawodowych;
– zapewnią niezbędną dawkę wiedzy z zakresu zarządzania.Simon Sinek,  autor m.in. bestsellerowego  Liderzy jedzą na końcu ” powiedział: „To nie stanowisko czyni z kogoś lidera. Przywództwo to postanowienie, by służyć innym bez formalnej rangi.” Dlatego wychodząc na przeciw oczekiwaniom i potrzebom menadżerów przygotowaliśmy  „Narzędzia Menadżera.” Jest to program rozwojowy zbudowany w oparciu o listę czynników higieny i listę czynników motywujących istotnych dla Twoich pracowników.
Na stronie szkolenia znajdziesz nie tylko wszystkie informacje, ale także Pigułkę Wprowadzającą. Jest ona dostępna bez logowania, więc nawet jeśli nie masz jeszcze konta na naszej platformie, to i tak możesz zobaczyć co dla Ciebie przygotowaliśmy!