Szkolenia dedykowane a szkolenia gotowe

Wyobraźmy sobie firmę produkcyjną. Co pół roku oferta produktów jest aktualizowana. Rozsiani po całym kraju handlowcy muszą przyswoić nową wiedzę. Z drugiej strony ci sami handlowcy powinni się rozwijać w kierunku umiejętności sprzedażowych i negocjacji. Wszyscy pracownicy firmy muszą przechodzić okresowe szkolenia BHP. Jak e-learning może przełożyć się na optymalizację procesów biznesowych w takiej firmie? Mamy do dyspozycji dwa uzupełniające się rozwiązania – szkolenia dedykowane („szyte na miarę”) i szkolenia gotowe („z półki”).

Szkolenia gotowe

Wymagana przepisami szkolenia z  BHP czy kursy z umiejętności miękkich (np. przywództwo, komunikacja, umiejętności sprzedażowe) mogą być używane niemal w każdej firmie niezależnie od branży. W tym przypadku sprawdzają się kursy gotowe.

W naszej przykładowej firmie okresowe szkolenia BHP mogą być prowadzone w formie e-learningowej.  Sprzedawcy mogą także poszerzać swoje kompetencje komunikacyjne korzystając z gotowych szkoleń. Na rynku dostępne są biblioteki gotowych szkoleń liczące tysiące tytułów np. SkillSoft. Szkolenia te dotyczą głównie kompetencji biznesowych i informatycznych. Firma może np. zapewnić swoim menedżerom szkolenie z zakresu Zarządzania projektem wg metodyki PMBOK , a działowi IT szkolenie przygotowujące do międzynarodowego certyfikatu.  Korzyść polega głównie na tym, że dzięki szybkiej dostępności i cenie wielokrotnie niższej niż cena tradycyjnego szkolenia, firma może zaproponować rozwój większej liczbie pracowników przy niezmienionym lub wręcz niższym budżecie szkoleniowym.

Innym pomysłem na wykorzystanie szkoleń gotowych jest przygotowanie firmowego katalogu szkoleń o rożnej tematyce. Każdy pracownik wybiera te tematy, które wydają mu się najbardziej potrzebne. Tematy mogą być oczywiście dobierane przez dział szkoleń i rozwoju. Jeden z naszych projektów polegał na przygotowaniu serii szkoleń w ramach programu rozwoju kompetencji najbardziej obiecujących pracowników. Program obejmował szkolenia z zakresu prawa handlowego, zarządzania projektami oraz finansów.

Szkolenia dedykowane

Oferta produktów naszej przykładowej firmy jest unikalna. Na rynku na pewno nie ma szkoleń e-learningowych z tej dziedziny. Szkolenia przeprowadzają menedżerowie produktu i trenerzy wewnętrzni. Gdy oferta jest aktualizowana handlowcy muszą się z nią zapoznać. Jak sprawdzić czy to zrobili? Rozwiązaniem są dedykowane szkolenia elearningowe.

Przygotowywane są one od podstaw w ścisłej współpracy z klientem. W szkoleniu można odwzorować kulturę organizacyjną i zasady identyfikacji wizualnej danej firmy. Dodatkową korzyścią dla organizacji jest fakt, że staje się ona właścicielem szkolenia i może używać go bez ograniczeń. Sprawdza się to na przykład w sytuacji, gdy zatrudniani są nowi pracownicy.

Jakie trudności mogą się wiązać ze szkoleniami dedykowanymi? W jednym z naszych projektów opracowaliśmy cztery moduły szkolenia na temat procedury, której miało podlegać większość pracowników firmy Klienta. Gdy projekt był na ukończeniu, okazało się, że procedura uległa znacznej zmianie. Wymagało to również gruntownej zmiany szkolenia. Czas przygotowania szkolenia dedykowanego jest znacząco dłuższy niż w przypadku szkoleń gotowych. Wymaga także zaangażowania po stronie Klienta w dostarczenie materiałów i udzielanie informacji zwrotnej.

W przypadku szkoleń dedykowanych nie ma żadnych ograniczeń związanych z tematyką. Tak jak w bibliotekach szkoleń gotowych może jakiegoś tematu brakować, tak szkolenie dedykowane można zrobić na każdy temat. Od montażu bram garażowych poprzez obsługę Klienta na grze symulacyjnej skończywszy.

Podsumowując, gotowe kursów e-learning cechują się

  • możliwością bardzo szybkiego udostępnienia pracownikom
  • niższą cena w przeliczeniu na użytkownika niż szkolenie tradycyjne i szkolenia dedykowane

Słabościami kursów z półki są

  • przykłady i ćwiczenia słabo dostosowane do kultury organizacyjnej danej firmy
  • ograniczony lub niemożliwy wpływ na zawartość i wygląd szkolenia
  • najczęściej ograniczony dostęp czasowy np. rok

Mocną stroną szkoleń dedykowanych są:

  • pełne dostosowanie do oczekiwań i kultury firmy – merytorycznie i graficznie
  • znaczący wpływ klienta na zakres, użyte przykłady i obiekty dydaktyczne
  • łatwość modyfikacji

W porównaniu ze szkoleniami gotowymi ich przygotowanie wymaga większych nakładów czasowych, finansowych i w zakresie zaangażowania po stronie Klienta.

Co wybrać?

Wybór odpowiedniego modelu dostarczania szkoleń zależy od odpowiedzi na dwa pytania:

  1. Czy temat,  z którego chcę przeszkolić pracowników jest uniwersalny (np. umiejętności miękkie, BHP, obsługa Office’a) czy specyficzny (produkty, procedury, systemy)?
  2. Czy zależy mi na bardzo szybkim dostarczeniu szkolenia  czy mogę poświęcić więcej czasu na przygotowanie w pełni dostosowanego rozwiązania?

W przypadku wyboru rozwiązań szkoleniowych, najlepsze efekty przyniesie zawsze odpowiedź na fundamentalne pytanie – w jakim celu chcę szkolić swoich pracowników?