Jak połączyć szkolenia e-learningowe ze szkoleniami tradycyjnymi?

blended learningCzy szkolenia realizowane przez Internet zupełnie zastąpią szkolenia tradycyjne – w sali, z trenerem, przerwą kawową i listą obecności? Raczej nie. Mogę je natomiast uzupełniać w sposób wartościowy dla kursantów. Jak? Oto kilka możliwości określanych łącznie mianem blended learning.

Pomysł 1. Szkolenie e-learningowe jako wstęp do tradycyjnego

Zanim kursanci wezmą udział w szkoleniu z trenerem zapoznają się podstawowymi zagadnieniami i pojęciami poprzez szkolenie e-learningowe. Szkolenie tradycyjne jest wówczas okazją do dyskusji i zajęć warsztatowych. Korzyścią dla trenera jest wówczas fakt, że w szkoleniu uczestniczą osoby z wyrównanym poziomem wiedzy w danej dziedzinie. Zamiast przeznaczać połowę czasu szkolenia na wykład, trener może od razu przejść do praktyki.

Pomysł 2. Szkolenie e-learningowe zamiast skryptu

Często po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają wydrukowane slajdy lub zwarte materiały. Nierzadko trafiają one potem na półkę i nie są używane. Aby uczestnicy szkolenia mogli wrócić do treści poruszanych na szkoleniu można przekazać im dostęp do szkolenia na platformie e-learningowej. Oprócz atrakcyjnie przygotowanych i interaktywnych materiałów, na platformie można przeprowadzić ankietę ewaluacyjną oraz udostępnić narzędzia do komunikacji z trenerem np. na forum. Platforma może służyć także jako repozytorium materiałów – prezentacji, artykułów, linków do ciekawych blogów itp.

Pomysł 3. Przeplatanka

Można sobie oczywiście wyobrazić sytuację kiedy uczestnicy korzystają z e-learningu zarówno przed jak i po szkoleniu tradycyjnym. Weżmy za przykład szkolenie z przywództwa. Na początku szkolenie e-learningowe wprowadzające do omawianych w szkoleniu koncepcji i zapoznanie z kluczowymi pojęciami. Następnie warsztat z trenerem i dyskusja na temat stylu kierowania. Po zakończeniu uczestnicy znów logują się na platformie e-learningowej, aby wypełnić ankietę ewaluacyjną i skorzystać z gry symulacyjnej pozwalającej wykorzystać zdobytą wiedzę.

Pomysł 4. Test i ankieta na platformie e-learningowej

Informację zwrotną dotyczącą skuteczności i przydatności szkolenia trenerzy często zdobywają za pomocą testów i ankiet. Najczęściej są to wersje papierowe, które trzeba wydrukować, skopiować, zebrać a następnie przeanalizować. Ten żmudny proces można zastąpić przygotowaniem pytań do testu lub ankiety i udostępnieniem ich użytkownikom na platformie e-learningowej. System sam policzy wyniki i przygotuje statystyki.

Podsumowując...

Powyższa garść pomysłów nie wyczerpuje tematu synergii szkoleń e-learningowych z tradycyjnymi. Podsumowując można stwierdzić, że szkolenie e-learning może z powodzeniem zastąpić część wykładową, dając szansę na lepsze wykorzystanie czasu szkolenia na ćwiczenie umiejętności. Platforma e-learning zaś doskonale sprawdzi się jako zintegrowane centrum komunikacji, materiałów i uzyskiwania informacji zwrotnej.