POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://llidero.com

Administratorem strony jest firma Llidero Sp. z o.o., ul. Garbary 56/12, 61-758 Poznań, NIP 7773148234, regon 301358444.

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail [email protected]

 1. Definicje
  Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
  Administrator – Llidero Sp. z o.o., ul. Garbary 56/12, 61-758 Poznań, NIP 7773148234, regon 301358444
  Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://llidero.com
  Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony
 2. Dane osobowe
  Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak:
  – formularz zapisu na newsletter
  – formularz kontaktowy
  – formularz zapisu na webinar
  – formularz zapisu na platformę HR
  – formularz z prośbą o wycenę
  Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
  Dane przekazane Administratorowi w ramach powyższych formularzy przetwarzane są w celach określonych na stronie www przy każdym z formularzy.
  Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
  Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
  Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
  Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  – prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  – prawo do przenoszenia danych,
  – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
  Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującemu podmiotowi:
  – GetResponse, ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk – w celu korzystania z systemu mailingowego GetResponse, służącego do przesyłania mailingów, jeśli wyraził dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji, newsletterów bądź powiadomień o webinarach.
 3. Pliki cookies
  Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
  Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
  Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
  Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 4. Inne technologie
  Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
  – Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
  – Kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.