Jak robi się e-learning w Afryce?

Fantastyczna relacja Przemka Kędzi z wyjazdu do Afryki na International Conference on ICT for Development, Education & Skills  (wrzesień 2018). Przemek wybrał się tam jako reprezentant firmy LLidero w ramach wystawy marki Wielkopolska zorganizowanej w dniach 26-28 września 2018r. w Kigali (Rwanda) współfinansowanej ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W wystawie udział wzięły wielkopolskie firmy z sektora ICT oraz wielkopolskie uczelnie wyższe i instytucje otoczenia biznesu.

Wczujcie się w klimat, przeglądając jednocześnie niesamowite zdjęcia z Afryki zrobione przez Przemka oraz Wojtka Nowaka.

Dziękujemy Piotrowi Peszko za przygotowanie podcastu. Jesteś niezastąpiony!


Udział w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2:  Promocja gospodarcza regionu.

Organizatorem wyjazdu był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – http://iw.org.pl/ oraz www.umww.pl