Zabieramy VR do Australii

W listopadzie, dzięki fantastycznej organizacji wyjazdu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, wybrałem się na targi CEBIT do Australii z naszym nowym produktem pod marką LLideroVR.

Naszym celem było poznanie rynku i określenie sposobu wejścia na rynek.

Ten cel zrealizowaliśmy w pełni.

Nawiązaliśmy też sporo kontaktów z potencjalnymi partnerami. Droga od pierwszego kontaktu do faktycznej współpracy biznesowej jest długa, ale wiele z tych kontaktów wygląda obiecująco.

Wielkie podziękowania dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego za świetną organizację wyjazdu, spotkań biznesowych, przygotowanie stoiska i wiele działań ułatwiających kontakty z potencjalnymi partnerami biznesowymi.

Przemek

 

Wyjazd możliwy był, dzięki Projektowi „Gospodarna Wielkopolska” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.