Standard WCAG

W ostatnim czasie wiele firm przechodzi przez proces przyspieszonej transformacji cyfrowej. W czasie masowej digitalizacji warto pamiętać o osobach z niepełnosprawnościami i przeciwdziałać ich cyfrowemu wykluczeniu. 

Dlatego właśnie powstał standard WCAG, który mówi o tym, jak powinna wyglądać strona internetowa dostępna dla wszystkich. Wdrożyliśmy ten standard na naszej platformie e-learningowej Learncom tak, by była ona dopasowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

Wsparcie dla słabowidzących użytkowników platformy Learncom 

  • Percepcja – możliwość zwiększenia czcionki treści wyświetlanych na platformie 
  • Funkcjonalność – możliwość korzystania z platformy za pomocą klawiatury 
  • Czytelność – możliwość zmiany kontrastu wyświetlanych treści 
  • Odczytywalność – możliwość skorzystania ze screen readera 

Dopasuj platformę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami!