CEBIT Asean 2019 w Tajlandii też podbiliśmy!

3 tygodnie po wizycie na targach CEBIT w Australii, pojechaliśmy do Tajlandii na CEBIT Asean by ponownie poszerzać kontakty i szukać możliwości współpracy na rynkach zagranicznych z produktem pod marką LLideroVR.

Ten wyjazd różnił się od poprzedniego. Przede wszystkim produkty VR wzbudziły znacznie większe zainteresowanie wśród odwiedzających.

Wielkie podziękowania dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego za świetną organizację wyjazdu, spotkań biznesowych, przygotowanie stoiska i wiele działań ułatwiających kontakty z potencjalnymi partnerami biznesowymi.

Przemek

 

Wyjazd możliwy był, dzięki Projektowi „Gospodarna Wielkopolska” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.